Zarządzanie gospodarką magazynową za pomocą modułu Manager

Moduł Manager służy do zarządzania sklepem handlowym. Jest to oprogramowanie pozwalające na efektywne zarządzanie gospodarką magazynową. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy warto postawić na to rozwiązanie i w jaki sposób ono Ci ułatwi życie, koniecznie przeczytaj ten artykuł! http://positiveretail.pl/modul/shop_manager/

Zarządzanie gospodarką magazynową

Moduł Manager umożliwia pełnienie stałej kontroli nad stanem towarów w magazynie. Dzięki niemu bez problemu można dowiedzieć się, ile jest dostępnych określonych produktów, kiedy trzeba zrobić na nie zamówienie, ile kosztują, jak wyglądają. W momencie, kiedy w magazynie ilość określonego produktu zmniejsza się poniżej ustalony przez zarządce stan minimalny, system od razu generuje informację o konieczności jego zamówienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będą miały miejsca sytuacje, w których zabraknie konkretnych towarów w magazynie, kiedy są potrzebne. Zarządzanie gospodarką magazynową w tym przypadku obejmuje również gromadzenie wszelkiej dokumentacji w formie elektronicznej o zrealizowanych zamówieniach i ich szczegółach. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie ułatwia to przeprowadzanie inwentaryzacji. System zlicza, ile produktów zostało przyjętych do magazynu, ile zostało sprzedanych, czy zniszczonych. Taka kontrola uniemożliwia popełnienie jakiejkolwiek pomyłki.

Kontrola pracy personelu

W sklepie handlowym zazwyczaj pracuje bardzo wiele osób. Bardzo trudno jest samodzielnie kontrolować pracę każdej z osobna. Moduł Manager może to znacznie ułatwić. Każdy z pracowników dostaje swoje indywidualne hasło do systemu. Wszystko czynności związane ze sprzedażą określonej osoby są zapisywane w systemie. W ten sposób można sprawdzić, jak duży utarg ma określona osoba, jak dużo przyjęła reklamacji, czy nawet zrobiła storno. W ten sposób bez problemu można wprowadzić uczciwy system premiowy. Jeżeli pracownik na swoim koncie ma znacznie wyższe wyniki sprzedażowe, niż inni to system jest w stanie sam naliczyć odpowiednią premię, na podstawie ustawień wprowadzonych przez właściciela sklepu. Z kolei jeżeli widać, że u określonego pracownika jest znacznie więcej przyjętych reklamacji, niż u pozostałego personelu, to można wnioskować, że jego podejście do klienta i udzielanie informacji o produktach może nie być odpowiednie. Również dzięki takiemu systemowi wszelkie pomyłki pracowników, w wyniku których na koncie pojawia się nadpłata, albo manko są przypisywane tylko i wyłącznie osobie, która przeprowadzała omyłkową sprzedaż. W ten sposób nie cierpią pozostali pracownicy, którzy nie mieli żadnych problemów ze stanem gotówki w kasie. Jak wiadomo pracownik zazwyczaj sam powinien pokrywać niedobory w kasie.

Reklamacje

System ten również umożliwia bezproblemowe przyjmowanie reklamacji. Jeżeli klient chociaż raz realizował zamówienie w sklepie, to jego dane automatycznie zostają zapisywane. Z kolei, jeżeli osoba taka chce zwrócić zakupiony produkt, to na podstawie kodu produktu i jej danych osobowych można bez problemu zweryfikować czy reklamacja jest zasadna i czy na pewno towar został zakupiony w tym sklepie. Nie ma również większego problemu z wypełnianiem raportów związanych z reklamacją. Wszystko odbywa się w systemie informatycznym, który podpowiada określone postępowanie. Cały proces jest więc znacznie uproszczony i pracownikowi lepiej się w nim odnaleźć.

Generowanie raportów

Moduł ten umożliwia również generowanie wszelkich raportów związanych z sprzedażą w danym okresie, przyjmowaniem określonej ilości produktów do magazynu czy rejestrowaniem czasu pracy personelu. W systemie zapisywane i zliczane są wszelkie wydane karty lojalnościowe, naliczone i otrzymane rabaty. Dzięki takim raportom kierownikowi sklepu znacznie prościej jest nim zarządzać. Dzięki rejestracji czasu pracy jest on w stanie niemal co do minuty określić, o której pracownik pracę rozpoczął i o której zakończył. W ten sposób można w sposób prawidłowy naliczać pensje poszczególnym osobom. Z kolei na podstawie raportów dotyczących sprzedaży można bez problemu ocenić efektywność funkcjonowania sklepu. Można sprawdzić, czy sprzedaż ta z okresu na okres rośnie, czy wręcz przeciwnie maleje generując straty w zyskach.